Opis stanowiska

 • prowadzenie rozliczeń księgi głównej
 • bieżącą analiza i uzgadnianie kont księgowych
 • ewidencja środków trwałych
 • nadzór nad prawidłowością danych w systemie
 • gospodarka magazynowa
 • uczestnictwo w zamknięciach miesiąca oraz okresów rozliczeniowych

Wymagania

 • Kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku księgowym
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość)
 • Znajomość zasad księgowości, wiedza z zakresu przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • Umiejętności analityczne, współpracy w zespole i rozwiązywania problemów
 • dokładność i terminowość
 • odporność na stres

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  o stabilnej pozycji rynkowej, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
 • pracę w pełnym wymiarze godzin od poniedziałku do piątku
 • niezbędne narzędzia pracy

  Dołącz plik z CV (dozwolone formaty: pdf,doc,docx)

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez NEOMED POLSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w SZYMANOWIE zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest NEOMED POLSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w SZYMANOWIE przy ul. SZYMANÓW 9E. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.