Medycyna ratunkowaMedycyna ratunkowa- jako podstawowe specjalizacja medyczna ma zastosowanie w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz na miejscach wypadków. Ma na celu udzielenie pomocy medycznej pacjentom stabilizacje ich podstawowych funkcji życiowych.


Kołnierze
Maski krtaniowe
Maski tlenowe
Zestawy do konikotomii
Stazy
Elektrody do defibrylacji