Opis stanowiska

 • Przygotowywanie kalkulacji cenowej, składanie dokumentacji przetargowej;
 • Monitorowanie konkurencji i rynku sprzedaży wyrobów medycznych;
 • Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi dostawcami.

Wymagania

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu przetargów w sektorze medycznym. Preferowani kandydaci z wiedzą i znajomością branży obejmującej wyroby medyczne;
 • Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej;
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Ukończone studia magisterskie, inżynierskie lub licencjackie;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, warunek konieczny ze względu na utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi dostawcami;
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne, skrupulatność i odpowiedzialność;
 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość obsługi komputera (środowisko Windows)

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji rynkowej, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

  Dołącz plik z CV (dozwolone formaty: pdf,doc,docx)

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez NEOMED POLSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w SZYMANOWIE zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest NEOMED POLSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w SZYMANOWIE przy ul. SZYMANÓW 9E. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.