Opis stanowiska

  • przyjmowanie towarów
  • przygotowywanie paczek do wysyłki
  • utrzymywanie porządku w strefie magazynowej
  • inne prace magazynowe

Wymagania

  • pozwolenia na obsługę wózków widłowych,
  • umiejętność budowania relacji i współpracy,
  • chęć podjęcia wieloletniej współpracy,
  • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,

Oferujemy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  o stabilnej pozycji rynkowej, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
Dołącz plik z CV (dozwolone formaty: pdf,doc,docx)

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez NEOMED POLSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w SZYMANOWIE zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest NEOMED POLSKA SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w SZYMANOWIE przy ul. SZYMANÓW 9E. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.